Події, семінари, конференції / Студенту / Студентське самоврядування
Студентське самоврядування
PDF Печать E-mail

Студентське самоврядування - невід'ємна складова виховного процесу

 Створені в коледжі органи студентського самоврядування, сприяють гармонійному розвитку особистості студента, формуванню в нього: навичок майбутнього організатора, керівника. Органи студентського самоврядування вирішують питання, що належать до їх компетенції. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер».

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями "Міністерства освіти і науки України, Статутом коледжу.


Зміст роботи студентського самоврядування

У коледжі вирішується проблема студентського самоврядування., основним завданням якого є організація студентського громадського життя у всіх його сферах і проявах з єдиною метою - допомога студентам в здобутті базової вищої освіти, перетворення молодої людини в високопрофесійного фахівця, інтелігента та патріота.

Осередком студентського життя є Студентська Рада, яка є представницьким органом". До структури: студради: входять підрозділи, які визначають основні напрямки своєї діяльності. Члени комісії ініціюють, планують і здійснюють всю необхідну роботу. Студентське самоврядування спрямоване перш за все на розвиток ініціативи і самостійності майбутніх фахівців. Виховні можливості студентського самоврядування визначаються тим, наскільки широко залучаються до нього студенти, їхньою активністю в цьому процесі.

Визначальним показником цього є залучення студентів до активної участі в підготовці благодійної акції "Добро починається з тебе ", благадійні заходи у сиротинцях, а також "Врятуй життя - стань донором", у рамках яких повнолітні студенти долучалися до здачі крові для онкогематологічного відділення Обласної дитячої лікарні. За останні три роки проводились:

 • збір одягу, іграшок для дитячого будинку, що в Рівному (щороку);
 • збір коштів для придбання одягу, канцтоварів,, засобів гігієни дітям -сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування (щороку);
 • організація благодійного концерту до Дня студента, виручені кошти були передані на лікування онкохворої дитини
 • збір коштів для придбання розвиваючих іграшок Рівненському центру для дітей із особливими потребами «Пагінець»

Ця робота сприяє вихованню у студентів таких моральних якостей як людяності, чуйності, бережного і уважного ставлення до людини, потребу робити людині добро. На сьогодні акція переросла в потребу. Студрада організовує гостинці від Миколая дітям з будинку - інтернату, а також для студентів та викладачів коледжу.

Важливим напрямком у виховній роботі є розвиток: індивідуальних здібностей і таланту молоді. З метою визначення здібностей, обдарувань, нахилів і досягнень кожного студента, сприянню розвитку їх з будь-якого виду навчальної, творчо-пошукової, індивідуальної та громадської роботи в коледжі проводиться щорічно захід "Алло, шукаємо таланти ", переможці якого стають активними учасниками культмасового життя коледжу, беруть участь в організації та проведенні культурних заходів, концертів у навчальному закладі і за його межами.

Професійному зростанню студентів сприяють свята. Урочисто, а водночас щиро і тепло, проходить кожної осені свято, присвячене "Дню вчителя ". Викладачі коледжу вже традиційно готують концерт до Дня студента. Урочисто вшановується пам’ять про минулі події та ветеранів Другої світової війни на концертах до Дня Памяті та примирення та до Дня визволення Рівного. З повагою відзначається День гідності та День пам’яті небесної сотні.

Такими масовими заходами виховується патріотизм, любов до рідної природи, до своїх земляків, до звичаїв, історичних подій., які відбувалися в цих місцях, героїв визвольних змагань та борців за відродження незалежної України.

Важливою ділянкою культурно-виховної роботи неї всіх рівнях є виховання дисциплінованості і формування культури поведінки студентів. Студрадою проводяться рейди-перевірки явки студентів на уроки, спізнення, контроль за санітарним станом навчальних аудиторій (за кожною аудиторією закріплена академгрупа).

Студенти коледжу проживають у гуртожитках, на квартирах у родичів. Студрада працює над викоріненням такого :явища, як недотримання елементарних норм поведінки проживання в гуртожитку, а також бере участь у вирішенні поточних проблем.

В організації культурно-виховної роботи враховуються запити та інтереси студентської молоді. Організовуються екскурсії з метою ознайомлення зі здобутками історичної, мистецької, архітектурної спадщини України, Рівненщини зокрема. (Наприклад, екскурсія у Закарпатті що організована у співпраці з ц/к туристичних дисциплін; до Пересопниці, до Львова; весняні подорожі до Острога - Дерманя, Радомисльської папірні, на Березнівщину тощо).

У коледжі функціонує Рада профілактики правопорушень серед студентської молоді. Активно обговорюється проблема булінгу.В академгрупах за участю працівників районних відділів УМВС України у Рівненській області проводяться бесіди на право виховні теми. Вивчається стан справ у групах, поведінка студентів за межами закладу, за місцем проживання. Ці питання є під, постійним контролем адміністрації та керівників академгруп. В процесі виховної роботи акцентується увага на профілактиці таких аномальних явищ як наркоманія, алкоголізм, СНІД. Ця:робота ведеться: аргументовано, переконливо, доступно, як в процесі навчання спеціальних предметів, гак і індивідуально. Повчальними і корисними є лекції від Соціального центру молоді «Надії» (громадська організація), які проводяться для студентів різних вікових груп. Результатом даної роботи є відсутність грубих порушень норм поведінки.. З 2018н.р. студенти коледжу беруть участь у експериментальній програмі за підтримки соціальної служби міста та громадської організації «Батьківський захист», основне завдання якої це формування фізично та психічно здорової особистості.

 

За рахунок економії стипендіального фонду кращим студентам, активістам культмасового та спортивного життя коледжу надається разова матеріальна допомога до Дня студента та в моменти гострої потреби. Неодноразово студентським профкомом надавалась гуманітарна допомога, видаються талони на пільгове харчування для дітей - сиріт та позбавлених батьківського піклування. Студентська профспілка з особистого фонду забезпечує необхідну" грошову підтримку студентів, що потребують підтримки у складних життєвих ситуаціях; організовується проїзд спортсменів на змагання, підтримуються студенти, що беруть участь Олімпіадах, інших конкурсах; фінансується призовий фонд тематичних заходів та конкурсів, які проводять фахові циклові комісії.

Важливою ланкою в роботі з студентами є виховання дбайливого ставлення до природи. Студенти залучаються до участі в екологічних акціях, зокрема «Зробимо Україну чистою», зелених толоках. Щовесни прибирається територія коледжу та Меморіал Слави, територія кладовища. Виховну роль відіграють виховні бесіди в академгрупах: "Мужність і біль Чорнобиля", ''"Зберегти дивосвіт Землі тощо.

Невід'ємним елементом загальної культури студентів є повноцінний фізичний розвиток, формування фізичних здібностей, зміцнення здоров'я, що й лягло в основу роботи кафедри фізичного виховання та циклової комісії «Туристичне обслуговування». Традиційними стали залікові туристичні екскурсії в Карпати, "інші куточки області. Проводиться День здоров'я, підчас якого студенти мають можливість і відпочити на природі, і взяти участь у спортивних змаганнях, проявити свої творчі здібності.

Координація та організація усіх видів заходів відбувається завдяки роботі структурних підрозділів, голови студради та голови студпрофкому.

 

Основні напрями і завдання з розділів студради

Соціально - побутовий підрозділ:

 • бере активну участь у забезпеченні зберігання і підтримки у необхідному стані приміщень, обладнання і іншого майна коледжу;
 • допомагає в організації чергувань студентів;
 • ініціює і здійснює акцію "Добро починається з тебе";
 • регулює поселення у гуртожиток;
 • контролює вчасну оплату;сприяє самоврядуванню на рівні гуртожитку, де створюється студентська Рада гуртожитку і відповідні комісії за головними напрямами життєдіяльності.

Підрозділ із організації дозвілля:

 • допомагає в організації виховних заходів,зустрічей,екскурсій;
 • співпрацює театрами та іншими закладами культури;
 • координує участь студентів академгруп в культурно-просвітницьких заходах, за спеціальністю, на відділенні, в коледжі.

Підрозділ спортивно - масової роботи:

допомагає організації спартакіад, турпоходів, спортивних свят і бере активну участь у них.

Підрозділ з навчально-виховної і дослідницької роботи:

 • забезпечення участі студентів в наукових семінарах, конференціях, олімпіадах,

круглих столах, творчих звітах, художніх виставках, конкурсах.

 • контролює відвідування студентами занять;
 • проведення профілактичної роботи з прогульниками для попередження пропусків без поважних причин;
 • індивідуальна допомога студентам у навчанні, в організації роботи, в творчо-пошуковій діяльності.

Структура і організація роботи студради

 

Вищим органом студентського самоврядування є конференція, на якій затверджується положення про студентське самоврядування, обирається виконавчий орган Ради, визначається структура і термін повноважень, заслуховується звіт тощо.

Конференція може збиратися позачергово при потребі розгляду найважливіших питань життєдіяльності студентів.

Виконавчим органом студентського самоврядування коледжу є студрада.

Рада студентського самоврядування обирається на конференції терміном на З роки.

В зв’язку з завершенням навчання на місця випускників делегувати студентів нового прийому.

Головною структурною одиницею є академгрупа, яка делегує 1-го представника до студради. З числа своїх членів студрада обирає Голову, його заступника і секретаря (на 2 роки).

Голова студради організовує роботу підрозділів студради і на запрошення дирекції бере участь у засіданнях педради, де обговорюються питання діяльності органів студентського самоврядування, проблемні питання студентського життя.

Секретар студради веде протоколи засідань, організовує контроль за виконанням рішень і виступає з повідомленнями про їх виконання.

Студрада створює постійно діючі підрозділи: за напрямками! робота: соціально-побутова; організація студентського дозвілля; інформаційно - просвітницької роботи; комісія з організації студентської взаємодопомоги га навчанні; спортивно - масової роботи.

Комісія обирає собі голову і його заступника.

Засідання студради проводяться не менше 2 раз у семестр, вважається правомірним, якщо на ньому присутні 2/3 обраних до складу членів.

Кожне засідання студради фіксується протоколом, який підписується Толовою або його заступником та секретарем.

Засідання комісій проводиться 1 раз на місяць.

Рішення студради і загальної конференції є обов'язковим для виконання.

01_Stud_rada

01_Stud_rada_zasidannya

01_Stud_rada_stend


 Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.