Події, семінари, конференції / Структура коледжу / Матеріально-технічне забезпечення
PDF Печать E-mail

Матеріально-технічне забезпечення навчального процесу

Матеріально-технічна база включає 2 будівлі загальною площею 9913 кв.м., з яких 1 – навчальний корпус, 1 гуртожиток (6092,9 кв.м.). Площа навчальних приміщень становить 4835,2 кв.м. при середньорічній кількості студентів ІІ зміни 485 чол. Навчальна площа на 1 студента становить 9,97 кв.м. Усі корпуси, їх приміщення, прилегла територія утримуються у належному санітарному стані. Прокладені в будівлях інженерні комунікації функціонують згідно з технічними умовами, вимогами правил техніки безпеки. Робота з матеріально-технічного забезпечення навчального процесу проводиться у відповідності з перспективним планом розвитку навчально-матеріальної бази на 2000-2005 р.р. На території коледжу є спортивний майданчик з облаштованою біговою доріжкою, ямами для стрибків, волейбольним майданчиком. Кількість діючих навчальних кабінетів за переліком, передбачених навчальним планом складає 100%. Матеріально-технічна база коледжу відповідає вимогам навчального процесу та забезпечує його вдосконалення, а соціально-побутові умови проживання в гуртожитку відповідають встановленим нормам.

У коледжі наявні кабінети і лабораторії функціонують із всіх дисциплін навчального плану, а саме: 45 кабінетів, 3 лабораторії, 4 препараторських, де зберігаються зразки товарів, наочні посібники. У навчальному закладі функціонує три комп'ютерних класи, укомплектованих по 18 комп'ютерів у кожному та пристроями з електронною мережею (Novell NetWare 3.12). Крім того, є чотири комп'ютери в лабораторії комп'ютерної техніки та програмування. Парк комп'ютерів в коледжі на 02.01.2005р. складають: комп'ютери типу 286-486, Р-І – 40 шт., Р-ІІ, Р-ІІІ, Р-ІV – 63 шт., з них в навчальних аудиторіях: комп'ютери типу 286-486 – 8 шт., Р-ІІ, Р-ІІІ, Р-ІV – 50 шт. Комп'ютери типу 286 – 4 шт., 386 – 4 шт. з операційною системою DOS використовуються в якості друкарської машинки для набору тексту, для перевірки та роботи з DOS-програмним забезпеченням, зокрема „Банківський день”, „Комунальні платежі”. Комп'ютери типу 486, Р-І, Р-ІІ, Р-ІІІ, Р-IV використовуються для викладання предметів „Основи інформатики і комп'ютерної техніки”, „Інформатика і комп'ютерна техніка”, використання та підготовки навчально-методичного забезпечення, проведення лекційних, практичних занять та консультацій. За допомогою комп'ютерної техніки здійснюється самостійне вивчення окремих предметів, проводиться створення та ведення документації, систематизація та пошук інформації. Наявний комп'ютерний парк має вихід в радіоінтернет, налагоджена система електронної пошти. Кількість студентів, що припадає на одне комп'ютерне місце, становить 8,3 чол. при нормі 6 комп’ютерів на 100 чол.

Розміщення

Види ПК

В РКЕБ на обліку на 01.01.2005 р

В навч. аудиторіях комп’ютерного центра

Комп’ютери типу 286, 386, 486, Р-1

40

8

Комп’ютери сучасні Р-2, Р-3, Р-4

63

50

Всього

103

58

У навчальному закладі функціонує лабораторія комп’ютерної техніки та програмування, основне призначення якої - організація проведення навчальних занять в дисплейних комп'ютерних аудиторіях коледжу та надання комп'ютерів викладачам та студентам для навчальної й методичної роботи. Проведення інсталяційних робіт по підключенню нових комп’ютерів і периферії, заміна витратних матеріалів, профілактичне обслуговування комп’ютерної техніки в комп’ютерному центрі, усунення недоліків, викликаних деструктивними діями користувачів. Підтримка офісного програмового забезпечення: MS Windows, MS Office, антивірусне ПЗ тощо. Лабораторія займається розробкою і впровадженням в навчальну діяльність коледжу засобів і технологій Інтернет; підготовкою методичних матеріалів по роботі з Інтернет.

Функціонує кабінет самопідготовки викладачів і студентів, обладнаний персональними комп’ютерами (6 машин). Забезпеченість навчального процесу ТЗН характеризується даними: програмуючі мікрокалькулятори - 77 шт., кінопроектори - 6 шт., магнітофони - 12 шт., кодоскопи - 4 шт., відеокамера - 1 шт., телевізори – 9 шт., відеомагнітофони - 3 шт. Для створення сучасного науково-методичного забезпечення занять придбано 4 копіювальних апарати, 6 принтерів, 2 сканери.

Коледж має актовий зал на 320 посадових місць, спортивний зал площею 288 кв.м., їдальню та буфет на 170 посадових місць. На території коледжу розміщений гуртожиток на 630 місць. Забезпеченість студентів гуртожитком складає 100%.

Таким чином, коледж забезпечений власною матеріально-технічною базою, має можливості для розширення навчальної площі за рахунок гуртожитку.

Загальна площа приміщень та її розподіл

"Рівненського державного коледжу економіки та бізнесу"

№ п/п

Назви приміщень за функціональним призначенням

Загальна площа

У тому числі

Власна, м2

Орендована, м2

1.

Площа всіх використовуваних приміщень, усього

9913

9913

-

У тому числі

2.

Приміщення для занять студентів:

4835

4835

-

2.1

Аудиторний фонд

3132,71

2.2

Лабораторії

516

516

-

2.3

Спортивні зали

335,3

335,3

-

2.4

Актовий зал

247,9

247,9

-

2.5

Бібліотека, у тому числі читальні зали

176,09

176,09

-

3.

Адміністративні приміщення

307,59

307,59

-

4.

Приміщення для науково-педагогічного персоналу

319,6

319,6

-

5.

Службові приміщення, коридори

712,4

712,4

-

6.

Гуртожитки

6092,9

6092,9

-

7.

Їдальні, буфети

294,4

294,4

-

8.

Гардероб

160,0

160,

-

9.

Тир

251,0

251,0

-

10.

Профілакторії

-

-

-

11.

Медпункти

71,3

71,3

-

12.

Архів

46,0

46,0

-

Матеріально-технічна база коледжу відповідає встановленим вимогам для вищих навчальних закладів І рівня акредитації і дозволяє здійснювати підготовку фахівців за напрямом „Торгівля” спеціальності 5.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність” за освітнім рівнем „молодший спеціаліст”.

Водночас у зв'язку із зростанням контингенту студентів, збільшенням спеціальностей дирекції коледжу необхідно в подальшому забезпечувати розширення матеріальної бази, а також комп'ютерне забезпечення навчального процесу.

Інформаційне забезпечення

З метою якісного інформаційного забезпечення навчально-виховного процесу на другому поверсі навчального корпусу розташована бібліотека з 2 книгосховищами та читальна зала на 65 посадкових місць. У гуртожитку коледжу також обладнана читальна зала на 45 посадкових місць. Бібліотечний фонд налічує 50 тис. одиниць літератури, з них 60% навчальної літератури українською мовою. Середнє забезпечення навчальною літературою на одного студента денної форми навчання складає 52 одиниці. У бібліотечному фонді є законодавча, нормативна документація економічної спрямованості зі спеціальної харчової та торгівельної галузей. З 2005 року бібліотека коледжу забезпечена фаховими періодичними виданнями: Дебет-кредит; Праця і зарплата; Бухгалтерія торгового підприємства від А до Я; Все про бухгалтерський облік; Бухгалтерський облік і аудит; Економіка України; Вісник пенсійного фонду; Право України; Український історичний журнал; Інформатика; Здоров’я та фізична культура; Баланс; Урядовий кур’єр; Пенсійний кур’єр; Історія в школі; Мій комп’ютер; Маркетинг і реклама; Світ продуктів; Упаковка; Вісник Тернопільської академії народного господарства; Бізнес; Вісник Київського національного торговельно-економічного університету; Ресторанний бізнес; Продукти харчування.

Необхідна література замовляється за каталогами видавництв та через доставку періодичних видань.

 Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.