PDF Печать E-mail

Циклова комісія "Туризмознавчих дисциплін"

 

Циклова комісія «Туризмознавчих дисциплін» утворена в 2000 р.

Працює згідно зі затвердженим планом, щомісячно проводяться засідання, на яких обговорюються та вирішуються різні організаційні питання та заходи щодо удосконалення навчально-виховної роботи, вивчення, узагальнення, поширення досвіду викладачів, підвищення теоретичного рівня та кваліфікації членів циклу.

Cikl_TO

 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ «ТУРИСТИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ»

 • реалізація культурно-освітнього потенціалу туризму в організації дозвілля;
 • туристично-ресурсний потенціал України: створення нового іміджу туристичного продукту і держави в цілому;
 • презентація історико-культурної спадщини України як напрямок екскурсійної діяльності;
 • застосування інформаційних технологій у сфері туризму і гостинності;
 • нові напрями мовної підготовки в туристичній освіті;
 • маркетингові дослідження туристичного ринку у світі.

Головні напрямки навчальної та наукової діяльності викладачів циклу:

 • підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців туристичної галузі, що відповідають сучасним вимогам та потребам;
 • підготовка фахівців туристичної сфери, які розуміють закономірності формування та розвитку відтворювальних процесів туризму у взаємозв’язку з розвитком політичних, економічних, культурних та інших процесів. Важливою ознакою наукової роботи циклу є органічна єдність наукового та навчального процесів.

Науково-практична робота

 1. Щорічно циклова комісія проводить студентські наукові конференції, присвячені проблемам туристичної галузі, кращі доповіді рекомендуються до публікації в науковому збірнику.
 2. Практичній підготовці студентів, котра розпочинається з другого курсу приділяється надзвичайна увага. Під час ознайомчої практики студенти відвідують туристичні фірми, готельні комплекси Рівного.

Концепція циклу

 • Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклу є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців туристичної галузі;
 • підготовка висококваліфікованих фахівців туристичної галузі є невід’ємною складовою загального освітньо-навчального процесу. У сучасних умовах, враховуючи реформування системи освіти і приєднання України до Болонського процесу, її необхідно істотно вдосконалювати. Виходячи зі світового досвіду, необхідно збільшувати час на самостійну роботу студентів, впроваджувати індивідуальні плани підготовки, що має відбуватися під постійним контролем викладача. Необхідно впроваджувати гнучкий механізм організації та контролю самостійної роботи студентів, а також впроваджувати систему збільшення обсягу самостійної роботи, звертаючи увагу на якість методичного забезпечення;
 • велике значення при підготовці фахівців туристичної галузі має поєднання теорії та практики. Реалізація цього принципу сприяє покращенню якості підготовки фахівців. Зростання обсягів туристичної діяльності та якісні зміни останніх років вимагають високого рівня підготовки фахівців.

Особливо велику увагу циклова комісія приділяє методичній роботі. Викладачі циклової комісії систематично працюють над розробкою методичних матеріалів: завдань для перевірки знань студентів, завдань для контрольних робіт, для самостійної роботи студентів у позааудиторний час та на заняттях тощо.

З метою обміну досвідом викладачами циклу регулярно проводяться відкриті заняття, де вони проявляють високий професійний рівень із використанням новітніх технологій та методів.

Для формування творчої активності майбутнього спеціаліста, розвитку його професійно пізнавальних інтересів, здібностей, вміння працювати в колективі має велике значення використання різних форм і методів навчання та виховання. Головне завдання при підготовці спеціалістів - виховання у них високої відповідальності, організованості, творчого ставлення до праці.

У циклі ведеться гурткова робота, зокрема постійно діє гурток «Меридіан» де керівники якого намагаються заохотити студентів займатися науково-пошуковою діяльністю. Наші студенти беруть участь у проведенні науково-практичних конференцій, де виступають із доповідями.

Серед значної кількості заходів, що дозволяють студенту на заняттях та в позааудиторний час заглибитись в особливості спеціальності, досить ефективним є проведення тижнів циклової комісії «Туристичного обслуговування».

Ми широко практикуємо проведення екскурсій студентами територією України, мандруючи кожного разу новими маршрутами, що глибоко зацікавлює їх і викликає у них впевненість у правильності вибору спеціальності.

Високий конкурентоспроможний рівень підготовки спеціальності забезпечує колектив висококваліфікованих педагогів.

{youtube}s5f_EDBudrY{/youtube}


Склад циклової комісії

 

Kolodich Колодич Юлія Миколаївна, голова циклової комісії, викладач географії туризму та країнознавства, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Shevchuk

Шевчук Катерина Василівна, викладач основ менеджменту та технології і організації туристичного обслуговування, спеціаліст другої категорії

Ойцюсь Андрій Миколайович, викладач основ охорони праці і безпеки життєдіяльності, спеціаліст ІІ категорії
Курчик Олена Юріївна, викладач, спеціаліст
 Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.