PDF Печать E-mail

Історія Рівненського коледжу економіки та бізнесу

     Історія Рівненського коледжу економіки та бізнесу починається від часу створення школи торгово-кулінарного учнівства, яку відкрито у вересні 1945 року.

     Відповідно до Постанови Ради міністрів УРСР №204 від 23 лютого 1962 року „Про заходи по поліпшенню підготовки кадрів для торгівлі та громадського харчування”, наказом № 298 Міністерства торгівлі УРСР від 28 липня 1966 року на базі школи торгово-кулінарного учнівства було організовано коледж радянської торгівлі у м.Рівне з денною та заочною формою навчаня для підготовки фахівців за спеціальностями:

  • 1016 „Технологія готування їжі”
  • 1718 „Товарознавство та організація торгівлі промисловими товарами”

1719 „Товарознавство та організація торгівлі продовольчими товарами”

       У 1991 р. перейменований в Рівненський комерційний коледж ( Наказ Міністерства торгівлі УРСР № 91 від 19.09.1991 р.), а в 1993року переданий у підпорядкування Міністерства освіти України за актом від 1.03.93 р. на основі Постанови Кабінету Міністрів України №719 від 26.12.1992р. З 18.04.1997р. – Рівненський державний комерційний коледж. У 2001році перейменований на Рівненський державний коледж економіки та підприємництва (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.01.2001р.).

       З жовтня 2008р. перейменований на Рівненський коледж економіки та бізнесу.

Напрямки освітньої діяльності

    Сьогодні у коледжі здійснюється підготовка молодших спеціалістів за 6-ма спеціальностями, що ліцензовані та акредитовані за І освітньо-кваліфікаційним рівнем. Загальний ліцензований обсяг в коледжі становить 445 осіб. Дані наведені в таблиці 3 станом на 1.10.2005р.

з/п

Напрям спеціальності, або код професії

Назва спеціальності або професії

Контингент

Ліцензований обсяг

№ рішення ДАК

всього

денна

заочна

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

1

0501 Економіка і підприємництво

030508 Фінанси і кредит

125

125

-

120

40

Рішення ДАК від 21.06.2005р. протокол № 56; Рішення ДАК від 11.10.2005р. протокол №57

030509 Бухгалтерський облік

295

207

88

100

120

Рішення ДАК від 21.06.2005р. протокол № 56; Рішення ДАК від 11.10.2005р. протокол №57

2

0504 Туризм

140103 Туристичне обслуговування

117

117

-

30

-

3

0503 Торгівля

030510 Товарознавство та комерційна діяльність

265

181

84

90

90

Рішення ДАК від 21.06.2005р. протокол № 56

4

0517 Харчова технологія

051701 Виробництво харчової продукції

391

304

87

100

100

Разом

 

1327

1068

259

445

410

  

    Ліцензія про надання освітніх послуг видана коледжу Міністерством освіти і науки України  АВ №№529275 від 10.06.2010 р.

   Керівник закладу

   Директор "Рівненського державного коледжу економіки та бізнесу" Романчук Василь Прокопович, 1947р.н., диплом серія Щ№126917 від 26.06.1970р. Київського державного університету ім.Т.Г.Шевченка, кандидат педагогічних наук.

Кадрове забезпечення

        Педагогічний склад коледжу повністю укомплектовано. Всі викладачі забезпечують викладання предметів у відповідності зі своєю кваліфікацією і спеціальністю.

       Підготовку молодших спеціалістів з “Товарознавства та комерційної діяльності” забезпечують 9 циклових комісій: природознавчих та фізико-математичних дисциплін; гуманітарних та суспільно-економічних; обліково-економічних; фінансів і банківської справи; товарознавчих та комерційних; технологічних; інформатики та комп¢ютерної техніки, організації обслуговування в готелях і туристичних комплексах, практичної підготовки.

Загальна чисельність педагогічних працівників коледжу на 01.10.2005р. становить 79 чол.: викладачі вищої категорії - 28, І категорії - 15, ІІ категорії - 13, спеціаліст - 23; серед них: 1 кандидат педагогічних наук, 1 аспірант, 5 здобувачі; а також 1 заслужений вчитель України – Антоневич А.В.; 4 викладачі-методисти: Кирилюк М.Г., Опанасик А.В., Погодіна А.В., Антоневич Ю.А.; 4 старші викладачі: Зищук І.В., Бутакова Н.О. ,, Самсон Л.С.; 11 відмінників освіти: Романчук В.П., ГусевикС.О., Опанасик А.В., Альошка Г.М., Кирилюк М.Г., Свіріліна В.В., Зищук І.В., Крижов В.В., Базюк Т.М., Лук’янова К.В., Антоневич Ю.А. Усім майстрам виробничого навчання присвоєна І категорія. За віком викладацький склад характеризується такими показниками: до 25 років – 8 осіб (10,1%), 25-35 років – 21 особа (26,5%), 36-45 років – 18 осіб (22,7%), 46-55 років – 14 осіб (17,7%), більше 55 років – 18 осіб (22,7%). На момент проведення експертизи навчальний процес за спеціальністю 5.050301 „Товарознавство та комерційна діяльність” забезпечує 28 викладачів, які працюють на постійній основі. Частка педагогічних працівників вищої категорії становить 47,7% від кількості лекційних годин навчального плану, а це вище нормативу на 22,7%. Для викладання окремих розділів та тем спеціальних дисциплін запрошуються практичні працівники та керівники торговельних, торговельно-комерційних, збуто-гуртових підприємств м.Рівного. Фахову підготовку спеціалістів забезпечують 7 викладачів і 2 майстри виробничого навчання. Середнє педагогічне навантаження становить 940 годин. 13 викладачів пенсійного віку мають навантаження в межах ставки. Середній вік викладацького складу становить 44 років і за останніх 3 роки зменшився на 2,8 роки.

    Підвищення кваліфікації викладачів або ж стажування відбувається згідно з планом. Підвищення кваліфікації викладачів, адміністративно-педагогічних працівників здійснюється шляхом навчання на короткострокових курсах, навчання на ФПК в Рівненському обласному інституті підвищення педагогічної освіти, Інституті післядипломної освіти Українського державного університету водного господарства і природокористування, участі у роботі навчально-практичних семінарів, конференцій, шляхом стажування та самоосвіти. У коледжі працює школа педагогічної майстерності викладача-початківця.

   Якісний склад викладачів, їх ділова та професійна майстерність повністю забезпечують підготовку фахівців за даною спеціальністю.


 Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.