PDF Печать E-mail

       "Рівненський коледж економіки та бізнесу" є державним вищим навчальним закладом
І рівня акредитації, суб'єктом освітницької діяльності.

          Юридична адреса коледжу: Україна, 33027, м.Рівне, вул. Київська, 53, тел.28-65-83, 28-55-70, факс 28-77-10.

    Romanchuk2      

В.П. Романчук - заслужений працівник освіти України,

кандидат педагогічних наук, відмінник охорони здоров'я,

відмінник освіти, почесний працівник туризму, директор коледжу

Шанована креативна молодь!

Навчання в Рівненському коледжі економіки та бізнесу – це отримання міцних професійних знань, вивірений шлях до гідного вступу молодих людей в самостійне життя. Знання та практичні навички, набуті в коледжі, допоможуть вам знайти своє місце в сучасних економічних умовах.

Ставши нашим студентом Ви переконаєтесь, що РКЕБ – це навчальний заклад сучасного рівня, який впевнено крокує в ногу з сьогоденням.

  Завжди раді Вам       

              Основними напрямками та завданнями коледжу є:

 • здійснення освітньої діяльності, яка включає навчальну, виховну, методичну діяльність;
 • забезпечення умов для оволодіння системою знань, формування соціальної зрілості, творчої особистості, виховання морально, психологічно і фізично здорового покоління, підготовленого до трудової діяльності, відданого своєму народу і Державі;
 • підготовка молодших спеціалістів за державним замовленням і угодами з підприємствами, організаціями, установами і фізичними особами, здатних працювати в умовах ринкових відносин;
 • вивчення кон'юнктури ринку праці з метою своєчасного реагування, забезпечення конкурентоспроможності фахівців; 
 • перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів, просвітницька діяльність; 
 • надання платних освітніх послуг; 
 • виробничо-комерційна діяльність.

Шановні батьки випускників шкіл, шановні наші майбутні студенти!

РКЕБ - один із найавторитетніших навчальних закладів І рівня акредитації не тільки м.Рівного, Рівненської області, а й України.

Коледж здійснює освітянські послуги протягом 50 років. Це колишній Рівненський технікум торгівлі, Рівненський комерційний технікум. Тут здобували освіту батьки наших студентів і досягли значних професійних успіхів.

РКЕБ здійснює підготовку фахівців за спеціальностями: «Фінанси, банківська справа та страхування», «Облік і оподаткування», «Туризм», «Готельно–ресторанна справа», «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», «Виробництво харчової продукції», «Харчові технології».

Коледж здійснює підготовку фахівців за державним замовленням та за угодами з юридичними і фізичними особами для сфер внутрішньої та зовнішньої торгівлі, захисту прав споживачів, ресторанного господарства, банківської і страхової справи, бухгалтерського обліку, фінансової системи, туризму, готельного господарства, інших ланок інфраструктури.

Організація підготовки за сучасними, актуальними для суспільства спеціальностями привертає все більше уваги молоді, численних підприємців, організацій, підприємств.

Матеріально – технічна база коледжу відповідає дієвим стандартам. Для студентства створено сприятливі соціальні умови. До послуг викладачів і студентів функціонує магазин канцтоварів, кафе, лоток булочних виробів, кондитерських товарів та напоїв, їдальня. 100% студентів забезпечуються гуртожитком, який знаходиться поряд з навчальним корпусом коледжу. Навчальні аудиторії, бібліотека забезпечені сучасною комп’ютерною технікою, безкоштовно діє Wi – Fi. Все це дає можливість використовувати інтерактивні методи навчання.

Розвиток системи освіти – це особлива форма інвестицій, які забезпечують економічну переорієнтацію нашого суспільства, отримання в майбутньому певної економічної вигоди випускниками Державного вищого навчального закладу «Рівненський коледж економіки та бізнесу».

А Ви знаєте, що таке інвестиції? Звертайтеся до нашого коледжу: вас навчать розбиратись у тонкощах фінансової науки. Адже в коледжі одним із найбільш актуальних, цікавих, змістовних і захоплюючих є спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування». Ми навчимо Вас цьому мистецтву, адже наші випускники працюють в установах міста, у процвітаючих компаніях та могутніх корпораціях, на різних рівнях банківської системи у фінансово-кредитних установах, є фахівцями як середньої ланки, так і керівниками підрозділів, управлінь, відділень.

Наступні економічні спеціальності «Облік і оподаткування». Облік – це філософія всього бізнесу, його мова - безпомилковий суддя минулого, необхідний керівник теперішнього і точний консультант майбутнього.

Професія бухгалтера, податківця є багатогранною і різнобічною: від рядового бухгалтера до фінансового директора, від менеджера до керівника інформаційної служби підприємства, від контролера-ревізора до незалежного сертифікованого аудитора.

Від їхньої роботи залежить економічна безпека підприємства, що знижує ймовірність банкрутства, сприяє недопущенню штрафних санкцій, формуванню доходів бюджету. Той керівник, який не цінує роботу працівників економічної служби, завжди буде мати проблеми з податковою інспекцією, банками, іншими контролюючими органами. Працю цих фахівців неможливо уявити без комп‘ютера, вони повинні володіти глибокими знаннями з інформатики, теорії управління, маркетингу, менеджменту, юриспруденції. Тому більш вдалою в сучасних умовах для представників цієї професії була б – фінансовий менеджер, фахівець із інформаційного забезпечення, фінансовий аналітик.

Якщо Ви плануєте заснувати власну справу, бути успішним та висококваліфікованим спеціалістом у сфері обслуговування, досконало володіти професійною майстерністю, бути діловим працівником сфери ресторанного бізнесу, володіти секретами кулінарної майстерності, щоб приносити радість відвідувачам закладів ресторанного господарства від їх послуг, запрошуємо Вас на навчання за спеціальністю «Виробництво харчової продукції» на базі 11 класу та «Харчові технології» на базі 9 класу.

Технік–технолог - грамотний фахівець у галузі ресторанного господарства. Це професіонал – консультант із технології приготування кулінарних, кондитерських виробів, страв та напоїв, сервірування столів; керівник середньої ланки з приготування якісних страв, їх оформлення, подання, прийняття замовлень відвідувачів; фахівець, здатний виявляти максимум фантазії, творчого підходу до справи. Він може вплинути на настрій гостей, продемонструвати культуру обслуговування, це діловий працівник сфери торгівлі, який підтримує вітчизняного виробника та вміло задовольняє потреби споживачів.

Випускники коледжу зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» можуть обіймати такі посади: завідувач виробництва, технік – технолог, шеф–кухар, кухар, адміністратор, бармен, офіціант, консультант із питань приготування, оформлення кулінарних та кондитерських виробів.

Підприємництво є рушійною силою економіки та запорукою економічного зростання країни. Розповсюдження ринкових методів господарювання обумовлює постійну потребу в значній кількості фахівців в питаннях створення та ефективного ведення бізнесу, тому підготовка за спеціальністю “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність” сьогодні дуже актуальна та перспективна. Отже, якщо ви плануєте стати успішним, прагнете зробити кар’єру в бізнесі, заснувати власну підприємницьку справу, досягти успіху в сфері торговельного обслуговування споживачів та біржовій діяльності запрошуємо вас на навчання за спеціальністю «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» на базі 9 та 11 класів.

Фахівець у галузі підприємництва, торгівлі та біржової діяльності - це управлінець нового покоління, здатний успішно започаткувати власну справу, ефективно працювати в інвестиційно-консалтингових фірмах, на промислових і комерційних підприємствах різних форм власності, провідних українських і зарубіжних компаніях або в органах державного управління. Може виконувати також функції економіста, менеджера і керівника відповідних служб на підприємствах, у корпораціях, організаціях й установах – скрізь, де потрібно вміти будувати ділові стратегії, поточні плани, проводити біржові операції, он-лайн аукціони, а також організовувати їх здійснення на практиці, керувати економічними процесами та координувати роботу виконавців.

Він може працювати у торговельно-посередницьких фірмах; на виробничо-збутових підприємствах; рекламних агентствах, консалтингових компаніях; проектних установах; державних органах планування і місцевого самоврядування; органах з планування та координації кадрової політики; економічних підрозділах державних і галузевих підприємств тощо. Отже, даний молодший спеціаліст підготовлений до профільної діяльності у:


 • сфері підприємництва:
 • організації комерційної та зовнішньоекономічної діяльностей;
 • управлінні підприємствами оптової та роздрібної торгівлі, послуг;
 • сфері торгівлі:
 • вивченні ринку, прогнозуванні його кон’юнктури;
 • розробки стратегії і тактики маркетингу;
 • формуванні і контролю асортименту товарів;
 • управлінні якістю товарів;
 • оптимізації товаропросування;
 • переробці та зберіганні товарів і сировини;
 • сфері біржевої діяльності;
 • організації роботи підприємства з біржами й брокерськими конторами;
 • проведенні біржових операцій та визначення їх ефективності;
 • використанні біржової інформації у своїй бізнес-діяльності.

Випускники коледжу спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» можуть забезпечувати власну самозайнятість шляхом започаткування підприємництва та офіційним наймом інших працівників або реалізувати себе, обіймаючи такі посади як: товарознавець; торговий агент; комівояжер ; заступник завідуючого секцією; менеджер з продажу; менеджер з Інтернет-продажу; маркетолог; брокер; агент з торгівлі нерухомістю; біржовий агент; агент-експедитор; керівник підприємств різних форм власності; експерт по контролю якості в органах експертизи товарів; митний брокер; біржовий маклер тощо. Підприємствам на даний час потрібні молоді спеціалісти, які не лише отримали знання згідно вузьких рамок своєї спеціальності, а й ті, хто отримав цілий спектр ділових та професійних навичок. Тому, основною конкурентною перевагою спеціальності є вивчення напрямків, що забезпечує ефективну професійну діяльність в різних сферах економіки без додаткового навчання і перепідготовки. Навчання за даним фахом дозволяє студентам успішно конкурувати в сфері бізнесу та торгівлі, стати успішними підприємцями, мати престижну освіту і роботу та впевненість у майбутньому.


Коледж готує фахівців для туристичної галузі. Спеціальності «Туризм» та «Готельно-ресторанне обслуговування» є наймолодшими у коледжі. За роки існування спеціальностей випущено понад 400 молодших спеціалістів, які працюють у найбільш престижних туристичних комплексах, готелях, туристичних агенціях як Рівненщини, так і України. Наших випускників можна зустріти в готелях Одеси, Києва, Прикарпаття і Закарпаття. Отримана в коледжі спеціальність відкриває можливості працевлаштування в готелях і туристичних комплексах за кордоном, випускники працюють на різних посадах у Єгипті, Туреччині, країнах ЄС.

Запорукою успішності випускників є значна робота педагогічного колективу із формування сучасних фахових знань. Ринок примушує колектив викладачів коледжу шукати найефективніші шляхи забезпечення його потреб, що робить наші спеціальності конкурентоспроможними на ринку праці.

Із правилами прийому, матеріально-технічною базою коледжу, базами практики, дозвіллям студентів можна ознайомитись на сайті www.rkeb.rv.ua.

Студенти коледжу – молоді енергійні люди, котрі прагнуть багато пізнати, збагатити свій духовний світ, отримати належний обсяг знань, умінь і навичок у сфері сучасних інформаційних технологій, без опанування яких успішна діяльність на ринку економічно-фінансових послуг є неможливою.

Окрім диплома, студенти після закінчення коледжу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Перспективи продовження навчання: навчальні плани узгоджені з ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, не потрібно складати ЗНО, зарахування проводиться як продовження навчання на ІІІ курс, ступінь бакалавра можна здобути за 2 роки після коледжу. Коледж має укладені договори з такими університетами: Київським національним будівельно–аграрним університетом, Харківським національним університетом внутрішніх справ (МВС України), Рівненським університетом водного господарства та природокористування, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським інститутом банківської справи Національного банку України, Київським національним торговельно–економічним університетом, Київським національним університетом культури і мистецтва, Київським університетом економіки та права (КРОК), Вінницьким торговельно–економічним інститутом, Львівським національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.Г. Гжицького.

Також є можливість продовжити навчання в Польщі, Луцькому філіалі Варшавського університету туризму (можна навчатись у Луцьку, Варшаві, Дубліні – столиці Ірландії (на вибір)).

Чекаємо вас у нашому коледжі. Дуже зручна логістика (коледж розташований у районі автовокзалу).

 

З повагою

директор ДВНЗ РКЕБ                                                                                           В.П. Романчук
ГІМН
РІВНЕНСЬКОГО КОЛЕДЖУ ЕКОНОМІКИ ТА БІЗНЕСУ


Автор слів та музики В.П. Романчук


Шлях до знань привів нас в Альма - матер.
Ми старанно вивчили Урок
Нам завжди казали батько й матір:
„Ви зробіть в житті достойний крок"

Приспів
Тут зміцніли наші крила,
Тут здійснились наші мрії.
Ми - майбутнє України,
Ми — її надія!

Рідний коледж навчив нас жити.
Та підтримав кожного із нас.
Цілий світ ми можемо відкрити,
Бо знання — це наш дороговказ.

Приспів
Тут зміцніли наші крила,
Тут здійснились наші мрії.
Ми - майбутнє України,
Ми — її надія!

Пройде час, самі батьками станем.
І дітей навчатись поведем.
Крізь роки до Вчителя пошану
У своєму серці пронесем.

Приспів
Тут зміцніли наші крила,
Тут здійснились наші мрії.
Ми - майбутнє України,
Ми — її надія!

                          Прослухати гімн

  ©2011-15 ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу».

  За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації з сайту, гіперпосилання на сайт ДВНЗ «Рівненський коледж економіки та бізнесу» – www.rkeb.rv.ua – є обов'язковим.

 mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterСьогодні11
mod_vvisit_counterВчора22
mod_vvisit_counterНа цьому тижні33
mod_vvisit_counterНа попередньому тижні135
mod_vvisit_counterВ цьому місяці137
mod_vvisit_counterВ минулому місяці509
mod_vvisit_counterВсього774836

Сьогодні: 2023-06-06 03:25

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.