PDF Печать E-mail

Схвалено

Радою директорів

ВНЗ III акредитації

16. 03. 2018р.

Затверджено

Голова Ради

Романчук В.П.

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВО – МЕТОДИЧНУ РАДУ

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ III РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ

 

Загальні положення

Науково-методична Рада (далі Рада) є дорадчим органом, який здійснює моніторинг та планування навчально–методичної роботи, розробляє пропозиції щодо її вдосконалення з метою підвищення рівня якості освіти, підготовки фахівців з урахуванням передового вітчизняного та зарубіжного досвіду.

Виступає колективним експертом з питань методичної роботи закладів вищої освіти III рівнів акредитації області, сприяє підвищенню фахового рівня педагогічних працівників, узагальненню і поширенню досвіду шляхом їх участі в роботі методичних об’єднань, стажування, курсової підготовки, видавничої діяльності тощо.

 

Основні напрями діяльності та функції Ради

 • планування методичної роботи;
 • проведення засідань методичних об’єднань;
 • розгляд і обговорення методичних розробок, посібників, рекомендацій, поданих педагогічними працівниками закладів;
 • проведення апробації навчально – методичних матеріалів;
 • обговорення та експертиза досвіду роботи педагогічних працівників, які атестуються на присвоєння звання «викладач-методист»;
 • сприяння підвищенню кваліфікаційного рівня викладачів різними формами;
 • презентація та розповсюдження передового педагогічного досвіду.

 

Структура Ради

 

 • робота Ради забезпечується представництвом у її складі педагогічних працівників закладів вищої освіти області;
 • загальне керівництво роботою Ради здійснює голова Ради директорів закладів вищої освіти;
 • Раду очолює методист
 • персональний склад її погоджується членами Ради директорів закладів вищої освіти I-II рівнів акредитації і затверджується головою Ради директорів;
 • засідання Ради проводиться згідно з планом один раз у квартал. За необхідності може скликатися позачергово;
 • засідання Ради вважається правомочним, якщо в ньому бере участь не менше 2/3 її складу;
 • рішення науково - методичної Ради приймається на засіданні простою більшістю голосів;
 • документація Ради ведеться її секретарем, який обирається почергово на початку засідання;
 • на запрошення Ради в її роботі можуть брати участь особи, які не є її членами.

Зміни до Положення можуть бути внесені Радою директорів ВНЗ I II р.а. у відповідності до Закону України «Про освіту».

 Баннер
Баннер
Баннер
Баннер

Розробник Назаров А.Л. Joomla!. Designed by: internet hosting company value hosting Valid XHTML and CSS.